# نوا

پاشوره

مناظری زیبا از طبیعت روستای نوا و قله پاشوره ؛ پاشوره  دوبرار (از روی خط الراس پاشوره) دماوند                                                                            Fotographer : hossein shahlaee ادامه تصاویر
/ 4 نظر / 29 بازدید