# دماوند_89

دماوند

گزارش تصویری جبهه جنوبی دماوند . اواخر فروردین ١٣٨٩ . برنامه ای که به قله منتهی نشد.            بقیه تصاویر
/ 4 نظر / 20 بازدید