سلام با عرض پوزش بدلیل اینکه قالب وبلاگ عوض شد  بعضی نوشته ها به هم ریخت .

/ 2 نظر / 6 بازدید
حسين شهلايی

به نظرم آمد تا اولين نظر را خودم بدهم به اميد روزی که از همه قالبها رهاشوم

حسين شهلايی

و بايد دوباره بگويم و بجويم و بخواهم که خدايا مرا از قالبی که خود می دانی خيرم در آن قرار دارد خارج مکن .