پیشرفته برف

در آخرین روزهای تیر ماه برگزاری دوره برف ، گرمای تابستان را از یاد می برد .

استان لرستان الیگودرز ارتفاعات کول جنون ، دره دایی .

hossein shahlaee

photo : hossein shahlaee - bahram alirezaeian

 

 

 

 

بقیه تصاویر

 

/ 0 نظر / 90 بازدید