انسان و طبیعت

اگر کمی دقت کنیم هنوز می توان طبیعت را در حیاط خانه دید ؛‌ هنوز می توان صدای بلبلها را از درخت خرمالو شنید . اگر بخواهیم طبیعت در همین نزدیکی است . تا هست از آن حفاظت کنیم .

neginealam

 

neginealam

 

photo by: hossein shahlaee

/ 0 نظر / 7 بازدید