دار آباد

 دار.... آباد

darabad

زشت و زیبا

اما چرا زشت ؟ هوای دود گرفته تهران !!!

زوج و فرد هم موثر نبود .

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
شریف نیا

دیروز : دار آباد بود درخت بود، چشمه دره قله رود و دیگر هیچ حالا نه داری نه درختی آباد چرا، بالای آبادی تهران! بدون آبادی طبیعت با آبادی شهر دارآباد ناباد شد امروز : دارآباد نیست امروز هیچ و دیگر هیچ