نانگاپاربات

 در حالیکه حدود ۴ روز از مفقود شدن کوهنورد ایرانی در کوه عریان می گذرد . هنوز خبری از وی دریافت نگردیده . تلاش جهت ارتباط با موبایل ماهواره ای ٢ کوهنورد ایتالیایی هم نتیجه ای نداشته . ٢ کوهنورد ایتالیایی جهت فرود در تلاشند تا با یک تراورس بزرگ و از مسیر هرمان بول اتریشی  در سال ١٩۵٣ خود را به مسیر کینشوفر برسانند .

تمامی کوهنوردان حاضر در بیس کمپ تا کنون امیدوار بودند ایتالیایی ها از مسیر کمپهای ۴ و ٣ آنها فرود بیایند  اما در آخرین تماس با مسئول تیم امداد ایتالیاییها این فرضیه مردود اعلام شد و مسئول نجات ایتالیایی مستقر در کمپ اصلی از دادن شماره موبایل ماهواره ای ٢ کوهنورد در حال فرود به ایرانیها خودداری نمود .

برای این کوهنورد ایرانی آرزوی سلامتی داریم . امیدواریم هر چه سریعتر شنونده اخبار خوشی از وی باشیم .

nangaparbat

ادامه اخبار

کوهنوردان ایتالیایی

بقیه عکسهای نانگا

انعکاس حادثه نانگاپاربات در خبرگزاریها

/ 0 نظر / 5 بازدید