نگین علم

شیوه نامه پرداخت دستمزد برگزار کنندگان دوره ها

آئین نامه پرداخت حق الزحمه برگزار کنندگان دوره ها شامل مربی و ناظر و سرپرستان دوره های آموزشی و مسابقات رشته های مختلف کوهنوردی و صعود های ورزشی . مصوب سال 1388 .

فایل PDF

دریافت فایل از سایت فدراسیون کوهنوردی